Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Over ons

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) van België is een onafhankelijk netwerk van experten dat wetenschappelijk onderbouwde adviezen verstrekt over de volksgezondheid aan beleidsmakers en gezondheidswerkers. De Raad opereert onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Onze waarden: Kwaliteit, Onafhankelijkheid & Transparantie

Domeinen

De Raad evalueert wetenschappelijke gegevens en literatuur over allerhande gezondheidskwesties. Op basis hiervan formuleert de Raad adviezen over uiteenlopende onderwerpen, variërend van de veiligheid van voedingsmiddelen en vaccins, over milieu-gerelateerde gezondheidsrisico's tot geestelijke gezondheidsproblemen.

Onze domeinen

Historisch is de Raad gegroeid uit een noodzaak voor betere hygiënemaatregelen, zowel binnen de gezondheidszorg als daarbuiten. Vandaag de dag focust de Raad zich niet alleen meer op hygiëne. Zo voert de Raad onder andere risicobeoordelingen uit over de blootstelling aan chemicaliën, biologische agentia, straling en andere factoren die de gezondheid van de bevolking kunnen beïnvloeden. Daarnaast focust de Raad ook op preventie en strategieën die de volksgezondheid op proactieve wijze kunnen bevorderen. Dit kan onder meer gaan over vaccinatieprogramma's, voedingsaanbevelingen, de promotie van rookstopmiddelen en andere maatregelen die ziekten kunnen helpen voorkomen en het welzijn bevorderen. Tot slot houdt de Raad zich ook bezig met opkomende gezondheidskwesties en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. De Raad verstrekt regelmatig adviezen over hoe de overheid en de samenleving moeten omgaan met nieuwe gezondheidsuitdagingen.

Onafhankelijkheid

Het doel van de Hoge Gezondheidsraad is om beleidsmakers, gezondheidsprofessionals en het publiek te voorzien van betrouwbare informatie en aanbevelingen, waardoor zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Onze onafhankelijkheid is dan ook één van onze belangrijkste pijlers. Om die onafhankelijkheid te vrijwaren, beoordeelt een externe Deontologische Commissie op systematische manier de belangen en potentiële belangenconflicten van onze experten.

Belangenbeheer

Zo verzekeren we ons ervan dat de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad gebaseerd zijn op objectieve wetenschappelijke analyse, los van politieke of commerciële belangen.

Laatst aangepast op: 22-05-2024 om 16:03