Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Maatregelen om de schade van alcohol te beperken

Elke druppel alcohol verhoogt het risico op ernstige ziekten. Toch blijft het publiek zich grotendeels onbewust van deze risico's. De alcoholindustrie investeert sterk in de romantisering van alcoholgebruik en werkt daarmee sociale aanvaarding in de hand. Zeker bij jongeren, die van nature al een grotere kwetsbaarheid vertonen, is de impact groot. Om de schade van alcohol te beperken, doet de Hoge Gezondheidsraad volgende aanbevelingen:

  1. Verbied marketing en reclame voor alcohol en leg in afwachting tijdelijke regels op over hoe vaak, waar en welke boodschappen toegelaten zijn
  2. Verplicht correcte waarschuwingsboodschappen en duidelijke informatie op het etiket
  3. Verhoog de minimumleeftijd naar 18 jaar voor álle alcoholische dranken
  4. Voer een minimumprijs per alcoholeenheid in

Het nieuwe wetsontwerp dat eerder deze maand werd goedgekeurd in de Kamer gaat voor de Hoge Gezondheidsraad niet ver genoeg. De effectiviteit van deze maatregelen is wetenschappelijk onderbouwd en zal de samenleving in zijn geheel ten goede komen.