Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Digitale interventies en apps voor geestelijke gezondheid

Digitalisatie kan een deel van de oplossing bieden voor de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Digitale interventies en apps kunnen onder meer helpen bij depressie, angst en slaapstoornissen. Een verankering van digitale hulpmiddelen van goede kwaliteit in de klassieke zorg kan de wildgroei aan zelfhulpapps tegengaan. Een goede omkadering voor en door zorgprofessionals geeft de beste resultaten. Door middel van een reeks nieuwe aanbevelingen wil de Hoge Gezondheidsraad bijdragen aan de ontwikkeling van zo’n kader op nationaal niveau.