Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

KB Federale Reductieplan voor Gewasbeschermingsmiddelen 2023-2027

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over een ontwerp van Koninklijk Besluit met betrekking tot het voorgestelde programma (2023-2027) van het Federaal Plan ter Vermindering van het gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen.

Downloads