Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Candida auris

Diagnose, preventie en beheer van infecties in zorginstellingen

Candida auris, geïdentificeerd in 2009, vormt een bedreiging voor kwetsbare patiënten in ziekenhuizen. Deze gist kan ernstige bloedinfecties veroorzaken en is vaak resistent tegen de conventionele antifungale behandelingen. Ze kan lang overleven op de huid en op verschillende oppervlakken, wat de overdracht vergemakkelijkt. Sinds de ontdekking zijn er gevallen gemeld in meer dan 50 landen, waardoor het wereldwijd een ernstige gezondheidsbedreiging is geworden.

In dit advies presenteert de Hoge Gezondheidsraad een overzicht van de verspreiding van Candida auris op mondiaal, Europees en Belgisch niveau alsook aanbevelingen om de verspreiding van deze gist te beheersen, zoals

  • laboratoriumrichtlijnen voor analyses,
  • de aanpak bij detectie van een gekoloniseerde of geïnfecteerde patiënt,
  • de aanpak van een mogelijke nosocomiale overdracht,
  • en aanbevelingen voor specifieke settings.

De Raad biedt bovendien een praktische fiche aan voor zorgverstrekkers die de richtlijnen samenvat.

Downloads