Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Voedingsaanbevelingen voor België - 2016

In dit advies inzake volksgezondheidsbeleid verstrekt de Hoge Gezondheidsraad een uitvoerige herziening van de voedingsaanbevelingen voor de Belgische bevolking. Het advies is bestemd voor deskundigen in de gezondheidzorg, de autoriteiten bevoegd voor het voedingsbeleid, leerkrachten in het voedingsdomein, managers in de voedingsindustrie en de horecasector.