Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Geestelijke gezondheid

Medevoorzitters

Prof. Frieda Matthys en Prof. Olivier Luminet

Voorstelling

In het domein van de geestelijke gezondheid brengen de werkgroepen adviezen, aanbevelingen of rapporten uit over gezondheidsproblemen die geheel of gedeeltelijk verband houden met het gedrag van individuen en groepen of met de organisatie van het leven in de maatschappij (psychosociale factoren). Het is de bedoeling aanbevelingen uit te brengen betreffende het te voeren beleid voor een betere beheersing van die problemen, met name:

  • voor kinderen en jongeren (autisme, gedragsstoornissen, ADHD,…);
  • voor ouderen;
  • betreffende risicogedragingen zoals verslavingen aan diverse stoffen (alcohol, tabak enz.) en de aan buitengewone gedragingen (pathologisch spelgedrag) gerelateerde verslavingen.

De groep geestelijke gezondheid behandelt eveneens psychosociale factoren die bepaalde gezondheidsproblemen veroorzaken, bestendigen of verergeren alsmede de opleiding ter zake van de gezondheidsbeoefenaars.

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent geestelijke gezondheid