Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Voeding en gezondheid

voedselveiligheid inbegrepen

Voorzitter

Prof. Stefaan De Henauw 

Voorstelling

De opdrachten van de permanente werkgroep Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV) zijn talrijk. Hij brengt adviezen uit in het kader van het voedingsbeleid van de FOD. Projecten zoals het NVGP-B (Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België) kunnen deze adviezen goed gebruiken als wetenschappelijke argumentatie van bepaalde acties. Er wordt ook advies verleend over voedingssupplementen, over de etikettering van op de markt gebrachte producten, over de bijhorende voedings- en gezondheidsbeweringen en de kenmerken van bepaalde producten, zoals voedingsmiddelen die voldoen aan de bijzondere nutritionele behoeften van specifieke bevolkingsgroepen (“bijzondere voeding” of “dieetvoedingsmiddelen” genoemd).

Bovendien voert de groep risico-evaluaties uit in het kader van het normerend beleid van de FOD met betrekking tot de veiligheid van voedingsmiddelen (bv. additieven, chemische of microbiologische contaminanten, novel foods of novel ingredients, materialen in contact met voedingsmiddelen, erkenning van natuurlijk mineraal water,…).

De VGVV-werkgroep neemt deel aan het European Food Safety Authority (EFSA) netwerk (network of organizations operating in the fields within EFSA’s mission, EC Regulation 178/2002).

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent voeding en gezondheid