Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Vaccinatie

Voorzitters

Prof. David Tuerlinckx en Prof. Steven Callens

Voorstelling

De adviezen en aanbevelingen van de permanente werkgroep Vaccinatie hebben betrekking op het toepassen van vaccinatie in het algemeen (bijvoorbeeld het updaten van de basisvaccinatiekalender) of een vaccin in het bijzonder ten behoeve van de volksgezondheid.

De groep heeft ook als opdracht de uitgebrachte aanbevelingen inzake reisgeneeskunde jaarlijks goed te keuren en het advies van de Belgische “Gezondheidsoverheden” voor elk centraal geregistreerd vaccin te preciseren (zie wetenschappelijke bijsluiter van de vaccins).

De groep staat ook in voor de regelmatige bijwerking van de technische fiches betreffende elke aanbevolen vaccinatie in de basisvaccinatiekalender van het kind, de adolescent en de volwassene alsook van de fiches betreffende de inhaalvaccinatie of de regels inzake goede vaccinatiepraktijk. Deze fiches worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

Elke gemeenschap is bevoegd voor haar eigen vaccinatiebeleid: zij berekenen de kostprijs, informeren de bevolking, kiezen een verdeler,...

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden.

Vaccinatiefiches

De vaccinatiefiches werden in 2009 gebundeld in een vaccinatiegids (HGR 8586). Gezien de regelmatige herzieningen van de vaccinatiefiches is er geopteerd om deze niet langer te bundelen maar individueel op de website te plaatsen.

Vaccinatiefiches voor kinderen en adolescenten

LAATSTE UPDATEVACCINATIEFICHEHGR ADVIESNR.
2023Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen pneumokokken9746
2021Vaccinatie van kinderen met verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ)9600
2019Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen meningokkoken9485
2017Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)9181
2017Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen poliomyelitis9208A
2013Vaccinatie van prematuren8803
2013Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen Difterie, Tetanus en Kinkhoest8807
2013Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen Haemophilus influenzae type b8808
2013Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen hepatitis B8809
2013Vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella (MBR)8811
2013Vaccinatie tegen rotavirus8812

Vaccinatiefiches voor volwassenen

LAATSTE UPDATEVACCINATIEFICHEHGR ADVIESNR.
2022Vaccinatie tegen pneumokokken9674
2019Vaccinatie tegen rabiës9499
2017Vaccinatie van volwassenen tegen difterie8814
2017Vaccinatie van volwassenen tegen tetanus8819
2017Vaccinatie van volwassenen tegen poliomyelitis9208B
2014Vaccinatie tegen kinkhoest9110
2013Vaccinatie van volwassenen tegen hepatitis A8815
2013Vaccinatie van volwassenen tegen Hepatitis B8816

Andere vaccinatiefiches

LAATSTE UPDATEVACCINATIEFICHEHGR ADVIESNR.
2021Basisvaccinatieschema aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad9606
2017Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen meningokokken van groep B9125
2013Inhaalvaccinatie (2013)9111
2013Tuberculose en BCG vaccinatie bij kinderen en volwassenen (2013)8821

Adviezen

Consultez tous les avis sur vaccination