Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Niet-ioniserende straling

en andere fysische omgevingsfactoren

Voorzitters

Prof. Dirk Adang

Voorstelling

De opdracht van de werkgroepen in het domein van de Fysische agentia bestaat erin adviezen en aanbevelingen uit te brengen om de gezondheidsrisico’s van verschillende fysische agentia en hun toepassingen in te schatten. Zij beoordelen ook de maatregelen die genomen worden om de blootstelling van mens en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken. Dit subonderdeel behandelt alles wat niet-ioniserende straling betreft en andere fysische omgevingsfactoren.

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden.

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent niet-ioniserende straling