Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Ioniserende straling

Voorzitters

Prof. Klaus Bacher en Dr. Denis Tack

Voorstelling

De opdracht van de werkgroepen in het domein van de Fysische agentia bestaat erin adviezen en aanbevelingen uit te brengen om de gezondheidsrisico’s van verschillende fysische agentia en hun toepassingen in te schatten. Zij beoordelen ook de maatregelen die genomen worden om de blootstelling van mens en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken. Dit subonderdeel behandelt alles wat ioniserende straling betreft. 

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden.

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent ioniserende straling