Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Bloed en bloedderivaten

Voorzitter

Prof. Véronique Deneys

Voorstelling

In dit domein bestaat de algemene opdracht van de HGR erin om goede transfusiepraktijken uit te werken en te harmoniseren.
Het is de permanente zorg van de werkgroep om de mogelijkheid van overdracht van bekende of nog onbekende besmettelijke ziekten via bloedtransfusie zoveel mogelijk te beperken.
Men denkt hier aan transfusie in al haar aspecten: de kwalificatiecriteria van donoren, de opsporing van overdraagbare ziekten en de klinische aanwijzingen van de verschillende bloedcomponenten.
De werkgroep besteedt ook een bijzondere en voortdurende aandacht aan de invloed van zijn risicoanalyses op een passend beheer van de beperkte hulpbronnen, namelijk de donoren.
Een betere transfusiepraktijk is bovendien noodzakelijk om te garanderen dat de beslissingen van clinici gebaseerd zijn op de laatste beschikbare wetenschappelijke data op dit gebied en dit ten voordele van de patiënten.

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden.

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent bloed en bloedderivaten