Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Belangenbeheer

Garanderen van onafhankelijkheid voor betrouwbaar advies

Bij de Hoge Gezondheidsraad (HGR) is onze prioriteit het verstrekken van onafhankelijke adviezen, gebaseerd op de expertise van onze leden. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, hebben we een strikt beleid ontwikkeld ter voorkoming van belangenconflicten.

De HGR is de eerste wetenschappelijke adviesinstelling in Belgi├ź die haar eigen filosofie heeft ontwikkeld en een uitgebreide aanpak heeft ge├»mplementeerd voor het beheer van belangenverklaringen en mogelijke conflicten via een Deontologiecommissie. Deze aanpak gaat veel verder dan de eenvoudige eedaflegging en is gebaseerd op 7 principes:

  • Het is onmogelijk om expert te zijn zonder belangen te hebben
  • Een belang is anders dan een belangenconflict
  • Experts moeten hun belangen op een transparante manier communiceren/openbaar maken
  • Het is niet aan de expert zelf om te oordelen of een belang leidt tot een potentieel conflict
  • Het volstaat niet om mogelijke conflicten te identificeren, ze moeten ook worden beheerd
  • Transparantie is noodzakelijk met betrekking tot belangen en mogelijke conflicten bij het opstellen en communiceren van een advies
  • Andere instellingen moeten ook een systeem voor het beheer van mogelijke belangenconflicten toepassen; samenwerking hiervoor is aangewezen.

Transparantie en Verantwoordelijkheid

Ons beleid voor het beheer van belangenconflicten is een fundament van ons werk, en garandeert objectieve en betrouwbare aanbevelingen voor de volksgezondheid. De belangenverklaringen van onze experts zijn allemaal toegankelijk voor het publiek.

Naar de lijst van experten en hun belangenverklaringen