Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Chemische omgevingsfactoren

Voorzitters

Prof. Pieter Spanoghe en Prof. Greet Schoeters

Voorstelling

De werkgroep “chemische agentia” buigt zich over de invloed van scheikundige stoffen in de omgeving op de volksgezondheid.
Hierbij zijn pesticiden en biociden niet de enige dossiers die aan de werkgroep worden voorgelegd, er kunnen ook vragen gesteld worden over de risico’s van blootstelling aan andere chemische stoffen.
De werkgroep “chemische agentia” is ook de expertengroep die zich ondermeer buigt over de wetgeving die door de FOD VVVL (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) wordt voorbereid in het kader van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.
Daarnaast kan de werkgroep ook zelf het initiatief nemen om gezondheidsproblemen te bestuderen die te wijten zijn aan de blootstelling aan chemische omgevingsfactoren.

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent chemische omgevingsfactoren