Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Cellen, weefsels en organen

van menselijke en dierlijke oorsprong

Voorzitster

Prof. Hilde Beele

Voorstelling

De opdracht van de werkgroep belast met dit domein bestaat erin de overdracht van ziekten door transplantatie van organen, weefsels en cellen van menselijke of dierlijke oorsprong of door het gebruik van medische hulpmiddelen die cellen bevatten, te controleren en om, in functie van de wetenschappelijke ontwikkelingen, maatregelen voor te stellen ter voorkoming van de overdracht van ziekten.
De werkgroep verstrekt ook adviezen over de kwaliteit en de veiligheid van cel- (of weefsel)bestanddelen van menselijke of dierlijke oorsprong die in medische hulpmiddelen verwerkt zijn.

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent cellen, weefsels en organen